درد و دل خودم

درد و دل ما

سخنان بزرگان در مورد(صبر و تحمل)

Video سخنان بزرگان در مورد(صبر و تحمل)

صبر و تحمل" اگر از زندگي سر در مي آورديم، تحمل ناپذير مي شد. خوشبختانه چنين نيست. ما با همان ناآگاهي مثل حيوانات زندگي مي كنيم و مانند آنها بيهوده و عبث.
فرناندو پسوا "

" نخستين صفت و تنها ويژگي اساسي لازم براي يك نخست وزير، صبر و بردياري و شكيبايي است.
ويليام پيت "

" ناراحتي هاي بزرگ نيست كه صبر و بردباري نياز دارد، بلكه اين ناراحتي هاي خرد خرد و جگر سوراخ كن را با تبسم برگزار كردن، به راستي نيازمند روحيه است.
جين وبستر "

" نبوغ چيزي نيست، مگر استعداد فراوان در صبر و شكيبايي.
بوفون "

" هر چه صبر بيشتر باشد، دقت بيشتر است و هر چه دقت بيشتر باشد، موفقيت بيشتر است.
كريستوفر مارلو "

" كساني كه در انتظار زمان نشسته اند، آن را از دست داده اند.
مثل ايتاليايي "

" اديسون در اختراع 1097 پديده، بيشترين شكست ها را تحمل كرده است.
برايان تريسي "

" اگر نسبت به ديگران صبور باشيم، پذيرش خطاهاي خودمان ساده تر مي شود.
پائولو كوئيلو "

" صبر عبارت است از حفظ آرامش براي رسيدن به نتيجه.
ويليام شكسپير "

" من مي توانم ادعا كنم كه در هنر تحمل بار سرنوشت، خواه شادي و خواه محنت، آنقدر مسلط شده ام كه سختي ها و رنجها در نهاد من وجد و نشاطي ايجاد مي كند كه به سعادت نزديك است.
هلن كلر "

" كسي كه تحمل حتي يك بحث درباره ي سياست بين المللي را ندارد نمي تواند مدعي دموكراسي باشد.
ريچارد رورتي "

" براي رسيدن به هدف، اراده، توان و صبر نياز است.
حسين بهزاد "

" تنها آرام بخشِ آرزوهاي طلايي دو چيز است: صبر و اميد.
الكساندر دوما "

" بدون تو تحمل بهشت ممكن نيست و با تو دوزخ، ديگر مكاني جهنمي نيست.
جان اسپارو "

" زنان نه طاقت انجام كار سنگين جسمي را دارند و نه توان فعاليت شديد ذهني؛ آنها دِين زندگي را نه با آنچه انجام مي دهند كه با آنچه تحمل مي كنند، مي پردازند.
شوپنهاور "

" در هنگام لزوم نه تنها مشكلات و حوادث ناگوار را صبورانه بپذير و تحمل كن، بلكه آنها را دوست بدار.
نيچه "

" در دل هر موفقيت، تحمل سختي و ناملايمات نيز وجود دارد .
جان ماكسول "

" تحمل دردي مضاعف آسانتر از دردي واحد است.
نيچه "

" امروزه همه مي دانند كه تحمل انتقاد نشانه بارز فرهنگ است.
نيچه "

" خطاهاي ديگران را، چون خطاهاي خود تحمل كن.
فنلن "

" یقين داشته باش آن كسي كه عيبهاي تو را در خلوت باز گو مي كند، دوست تو است. زيرا خود را باخشم و كينه تو روبرو مي سازد و از اين كار هيچ باك ندارد. انگشت شمارند كساني كه بتوانند چنين وضعي را تحمل كنند. بيشتر مردم خواستار شنيدن ستايشند و اين ستايش دوستي يكي از بلاهايي است كه بيشتر از هر چيز نوع بشر را مي فريبد و جادو مي كند.
لرو.لاري "

" زندگي دو نيمه است : نيمه اول در انتظار نيمه دوم و نيمه دوم در حسرت نيمه اول.
اسپنسر جانسون "

" ساعاتي كه در انتظار خوشبختي هستيم، لذت بخش تر از دقايقي است كه به لذت خوشبختي رسيده ايم.
اليويد کلد اسميت "

" كليد همه كارها صبر است. شما جوجه را با صبر كردن از تخم مرغ به دست آوريد، نه با شكستن آن.
آرنولد گلاسو "

" با صبر و بردباري، برگ توت تبديل به پيراهن ابريشمي مي شود.
مثل چيني "

هرگز عشق را گدایی نکن.چون هیچ گاه چیز با ارزشی به گدا داده نمیشود
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۹ساعت 13  توسط kiana parsa  |