درد و دل خودم

درد و دل ما

سخنان بزرگان در مورد(زندگی)

سخنان بزرگان در مورد(زندگی)

زندگی" شايد بزرگترين دشواري، همين باشد؛ زندگي چنان كه ما مي شناختيم پايان يافته، ولي هنوز كسي نيست كه بداند چه چيزي جاي آن را گرفته است.
پل استر "

" یك زندگي زيبا آن است كه براي سپري كردن اش رنج زيادي را به دوش بكشيم.
يك كولي "

" زندگي، منطق گريز است؛ همه چيز، زنداني زندگي است، به جز منطق بي انتهاي دل.
كريستيان بوبن "

" زندگي، ديوانه اي بيش نيست؛ هر گاه دلش بخواهد با نقشه ها، اهداف، محاسبات و باورهاي ما مخالفت مي كند.
كريستيان بوبن "

" زندگي سرشار از خوشگذراني، بر چهره ي انسانها همچون مومي بسيار كهنه و زشت اثر مي نهد.
كريستيان بوبن "

" مي خواهم آنچه را كه مردني است، بيشتر بكُشم، تا زندگي بخش آنچه زنده است باشم. هر اندازه دنيا بيشتر به سياهي بگرايد، نياز افزون تري به روشنايي خواهد داشت.
كريستيان بوبن "

" يك بار زندگي مي كنيم و تنها در زمان زيستِ خود مي توانيم آن را بنگاريم. خط خوردگي ها، زخم هاي زندگي است كه پابرجا خواهد ماند.
كريستيان بوبن "

" همه چيز در زندگي تان يك موهبت است؛ يك موهبت والا كه به رشد شما كمك مي كند.
كارولين پاتِر "

" اگر مي خواهيد در زندگي تان دگرگوني ايجاد كنيد، بخشش به ديگران را بخشي از برنامه ي رشد فردي تان قرار دهيد.
راجر كار "

" انديشه هاي ما آفريننده ي زندگي مان هستند.
اولين كول "

" نه گفتن را ياد بگيريد تا زمان بيشتر و فضاي بيشتري براي بله گفتن به آنچه كه از زندگي مي خواهيد، پيدا كنيد.
دان كارلن "

" زندگي ساده به دليل ثباتي كه دارد، سزاوار است. نيروي شما را تقويت مي كند و اين تصور نادرست را كه در هر كاري بايد بي نقص و كامل باشيد، از بين مي برد.
دان كارلن "

" وقتي زندگي تان را ساده كنيد، از نظر ذهني و فيزيكي، فرصت كافي خواهيد داشت تا از زندگي تان، مردم و تجربه هايتان به راستي لذت ببريد.
دان كارلن "

" هرچه تجارب زندگي ما بيشتر و كيفيت آنها بالاتر باشد، ميزان حق گزينش ما بيشتر مي شود و بهتر مي توانيم معناي [ =چَم ] هر چيز را دريابيم و توان خود را براي انجام هر كار بسنجيم.
آنتوني رابينز "

" یادتان باشد كه نيروبخش ترين قانون اين است: با وجود هر پيشامدي، از زندگي خود لذت ببريد.
آنتوني رابينز "

" اگر كامروا نشويد، زندگي، خود به خود و به ميزان كافي، شما را دچار رنج خواهد ساخت و نيازي نيست كه با ايجاد قوانين سخت، پيوسته خود را دچار رنج و اندوه كنيد.
آنتوني رابينز "

" زندگي، پديده اي دگرگون شونده است، از اين رو، قوانين ما بايد به گونه اي باشد كه به ما اجازه ي سازگاري، رشد و لذت را بدهد.
آنتوني رابينز "

" زندگي، مدرسه اي ساليانه است كه هيچ گاه از آن، دانش آموخته نخواهيد شد. از اين رو فرايندي آموزشي است كه ارزش راستين را به هستي مي بخشد.
شري كارتر اسكات "

" هيچ بخشي از زندگي نيست كه درس نباشد. اگر زنده هستيد، درسهايتان را نيز بايد بياموزيد.
شري كارتر اسكات "

" زندگي نمي خواهد كه ما بهترين باشيم، زندگي مي خواهد كه بيشترين تلاش را بكنيم.
جاكسون براون جونيور "

" درس زندگي هر كسي هميشه براي خودش، آشكار و روشن است؛ بستگي به اين دارد كه شخص در آن زمان چه لنزي بر چشم گذاشته باشد.
شري كارتر اسكات "

" اگر به گونه اي ويژه، به تجربه هاي زندگي تان بنگريد، دريچه ي روح به روي شما باز مي شود.
جون كابات زين "

" به ياد داشته باشيد كه هر روز و هر دَم از زندگي تان مي توانيد برگزينيد كه پر از آرامش، شادي و عشق باشيد. اين يك گزينش است و گزينش با شما است.
ياني منيييتس "

" براي درست كردن هر چيزي در زندگي تان، تنها بايد از يك جا آغاز كنيد؛ از درون خودتان.
جو وايتالي "

" شما مي توانيد آفريننده ي زندگي خودتان باشيد.
بيل هريس "

" هر زمان كاري انجام مي دهيد كه به آن دلبستگي داريد، زندگي بسيار آسان تر پيش مي رود.
استيسي ميو "

" زندگي، بسيار كوتاهتر از آن است كه زمان خود را براي كاري هدر دهيد كه نياز شما را برآورده نمي كند.
استيسي ميو "

" عشق، جوهر زندگي و هدف بنيادين آن است.
لارنت گرنيير "

" لذت بردن از اكنون، براي نگاهداشتِ مثبت انديشي در زندگي، مورد نياز است.
لستر جي رابينسون سوم "


" براي اينكه از زندگي تان كمال لذت را ببريد، بايد در لحظه زندگي كنيد.
لستر جي رابينسون سوم "

" هيچ چيز با ارزشي در زندگي، ساده به دست نمي آيد.
ريچارد گرهم "

" در هر دم از زندگي تان مي توانيد اراده كنيد راه تازه اي را در پيش بگيريد و خودتان را از شيوه ي انديشه ي فلج كننده اي كه شما را تاكنون، واپس نگه داشته است، رها سازيد.
ريچارد گرهم "

" آنچه در زندگي بيشتر مردم، مايه ي اندوه است، اين است كه بيشتر، مي دانند در زندگي خود خواهان چه چيزهايي هستند، ولي به درستي نمي دانند كه چه كسي مي خواهند باشند.
آنتوني رابينز "

" در زندگي انسان، محدوديت وجود ندارد.
والداس آدامكوس "

" هدف پاياني راه زندگي، رسيدن به خرد است.
شري كارتر اسكات "

" زندگي مان، زماني صاف و هموارتر مي شود كه به پيام هاي درون خود توجه كنيم.
شري كارتر اسكات "

" زندگي بدون ماجرا، شايد امن و بي خطر باشد، ولي اين نوع زندگي، نه بافت دارد و نه رنگ.
شري كارتر اسكات "

" زندگي بدون دل و جرأت، زندگي نيست.
هلن كلر "

" هنگامي كه سر رشته ي زندگي تان را در دست خود بگيريد، دنيا پاسخ مثبت مي دهد و هوش سرشار، برافروخته مي گردد.
شري كارتر اسكات "

هرگز عشق را گدایی نکن.چون هیچ گاه چیز با ارزشی به گدا داده نمیشود
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۹ساعت 13  توسط kiana parsa  |